X
تبلیغات
رایتل

چرا نمی آیی...؟

تورامی خوانم و تورا باتمام حنجره ها صدا می کنم...


           ای عابرکوچه های بی کسی ام...


       چرادیگرقدم درچشمانم نمی گذاری؟


 چرا می خواهی دراین خزان سکوت، پشت این پنجره ،چشمانم یخ بزند؟


     چشمانم تمام وجودت را زمزمه می کند...


   درون غارتنهایی ام، برای دوریت،دلواپسی ترین ثانیه ها راسپری می کنم...


           تورامی خوانم...


     دراین برهوت غم، ثانیه ای همدم من باش؛ زیرپاهایم غم سبز شده...


چشمانم را هنوز درمسیرراهت قربانی می کنم...


 تورامی خوانم...


                  چرا نمی آیی...؟


                             تورامی خوانم...

[ یکشنبه 22 اسفند 1389 ] [ 16:38 ] [ زهرا ]

[ 2 نظر ]