X
تبلیغات
رایتل

امروز اتاقم به اندازه ی کافی ابر دارد !.....

پنجره ها را می بندم

پرده ها را می کشم

امروز اتاقم به اندازه ی کافی ابر دارد !

تمام کاغذهای پراکنده ی روی میز

تمام یادداشت های خفته

میان کتاب های همیشه دلتنگ

همیشه فسرده ام ....

نجواهای مرا خوب از بر دارند !

من هم نباشم

عاشقانه هایم همیشه جاری ست

[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 ] [ 01:02 ] [ زهرا ]

[ 3 نظر ]