X
تبلیغات
رایتل

دیگر قصد بزرگ شدن ندارم ....

یک چای با طعم گس کودکیم برایم بریز مادر

من امروز ان قد کوچک شده ام که در آغوشت جای میگیرم

من هرگز کفش های پاشنه بلندت را نمی پوشم

دیگر قصد بزرگ شدن ندارم 

می خواهم بعد از صبحانه روی زانویت ارام بخوابم

و تو مرا هرگز از خواب بیدار نکنی

[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 01:19 ] [ زهرا ]

[ 2 نظر ]