X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

برای خداحافظی خیلی دیر بود....

برای رسیدن به تو

پا پیش گذاشتم

خودم را قسمت کردم

تو را سهم تمام رویاهایم کردم

انصاف نبود

تو که میدانستی با چه اشتیاقی

خودم را قسمت میکنم

پس چرا

زودتر از تکه تکه شدنم

جوابم نکردی

برای خداحافظی

خیلی دیر بود

خیلی دیر ....
[ چهارشنبه 15 تیر 1390 ] [ 01:10 ] [ زهرا ]

[ 18 نظر ]