X
تبلیغات
رایتل

می خواهم زودتر گورم را گم کنم....

فکر کنم که مرده ام من . . .

موهایم دیگر بلند نمی شود . . .

پلکهایم نمی پرد . . .

قلبم تیر نمی کشد . . .

...دلم شور نمی زند . . .

کف پایم زوق زوق نمی کند. . . .

چشمانم سیاهی نمی روند و گلویم دیگر بغض نمی آورد . . .

دیگر حتی عاشقانه نوشتنم هم نمی آید . . .

تنها چیزی که در من جریان دارد همان خاطرات آبی خاکستری است . .

که گاه گاهی از زیر پوستم می خزند و سوراخش می کنند

و مثل چرک می ریزند روی کف پوش سردخانه . . .

فکر کنم مرده ام . . .

لطفا مرا بی نوبت بشویید . . .

خسته شدم از این همه انتظار و انتظار و . . .ان . . ت . . ظار . . . . .

می خواهم زودتر گورم را گم کنم[ دوشنبه 20 تیر 1390 ] [ 23:30 ] [ زهرا ]

[ 11 نظر ]