X
تبلیغات
رایتل

من ایستاده ام....

با ساعت دلم 
وقت دقیق آمدن توست!
 
من ایستاده ام:
 
مانند تک درخت سر کوچه
 
با شاخه هایی از آغوش
 
با برگ های از بوسه
 
با ساعت غرورم اما !
 
من ایستاده ام:
 
با شاخه هایی از تابستان
 
با برگ هایی از پاییز
 
هنگام شعله ور شدن من!
 
هنگام شعله ور شدن توست!
 
ها . . . چشم ها را می بندم
 
ها . . . گوش ها را می گیرم
 
با ساعت مشامم
 
اینک:
 
وقت عبور عطر تن توست
 !


[ دوشنبه 20 تیر 1390 ] [ 02:10 ] [ زهرا ]

[ 5 نظر ]