X
تبلیغات
زولا

امید....

آرزو هایم را پیچیده ام

لای زرورقی از امید

سپرده ام به دست مرغ آمین 

تا به دستت برساند....

می دانم....

میان این همه آرزوی کوچک و بزرگ

که روانه خانه ات می شود

مرغ آمین من

گم نخواهد شد...!

[ چهارشنبه 26 مرداد 1390 ] [ 02:19 ] [ زهرا ]

[ 18 نظر ]