دلم گرفت.........

دوباره بی دلیل با ابرها ی تیره دلم گرفت 

صورتم را به شیشه چسباندم

هوا گرفته بود 

شاید می خواهند ابرها ببارند

آن طرف شیشه ابرها گرفته بود

این طرف شیشه باران باریدن گرفت...


[ چهارشنبه 16 شهریور 1390 ] [ 23:15 ] [ زهرا ]

[ 13 نظر ]