X
تبلیغات
زولا

... دلتنــگـم...

گاهــی حجــم ِ دلــــتنـگی هایــم

آن قــَـدر زیـاد میشود

که دنیــــا

با تمام ِ وسعتش

برایـَم تنگ میشود ...

... دلتنــگـم...

دلتنـــــگ کسی کـــــه 

گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از

حرکـت ایستـاد...

دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید...

دلتنگ ِ خود َم...

خودی که مدتهــــــاست گم کـر د ه ام ...

[ یکشنبه 3 مهر 1390 ] [ 23:07 ] [ زهرا ]

[ 18 نظر ]