هفت تصویر و نماد از هفت گناه کبیره

سلام خدمت دوستان

این مطلبو جایی دیدم به نظرم جالب اومد

فقط نمیدونم چرا همشون خانومن!!


هفت عکس زیبا و پرمعنا ، از هفت گناه کبیره در شکل و سیمای انسان

شهوت

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

حسادت

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

شکم پرستی

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

حرص و طمع

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

تنبلی

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

غرور

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

خشم

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

[ یکشنبه 10 مهر 1390 ] [ 01:59 ] [ زهرا ]

[ 23 نظر ]