تصمیم کبری....

خواستی دیگر نباشی ... 

آفرین چه با اراده !! 

لعنت به دبستانی که تو از درسهایش 

فقط تصمیم کبری را آموختی ...![ سه‌شنبه 19 مهر 1390 ] [ 20:36 ] [ زهرا ]

[ 12 نظر ]