کلبه تنهایی ...

باز در کلبه تنهایی خویش


عکس روی تو مرا ابری کرد


عکس تو خنده به لب داشت ولی


اشک چشمان مرا جاری کرد...


[ یکشنبه 6 آذر 1390 ] [ 15:37 ] [ زهرا ]

[ 28 نظر ]