X
تبلیغات
زولا

دلم هوای خودم را کرده است ..

این روزها 
بیشتر از هر زمانی 
دوست دارم خودم باشم !!
دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم 
و نه هراس از دست دادن را ..
هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد
دلم هوای خودم را کرده است ..


[ دوشنبه 24 بهمن 1390 ] [ 00:50 ] [ زهرا ]

[ 16 نظر ]