ماهی ها ، حوضشان بی آب است‌...

نایت اسکین

رفته بودم سر حوض 
تا ببینم شاید ، عکس تنهایی خود را در آب ، 

آب در حوض نبود . 
ماهیان می گفتند: « هیچ تقصیر درختان نیست.» 
ظهر دم کرده تابستان بود ، 
پسر روشن آب ، لب پاشویه نشست 
و عقاب خورشید ، آمد او را به هوا برد که برد. 

به درک راه نبردیم به اکسیژن آب‌. 
برق از پولک ما رفت که رفت‌. 
ولی آن نور درشت ، 
عکس آن میخک قرمز در آب 
که اگر باد می آمد دل او ، پشت چین های تغافل می زد، 
چشم ما بود. 
روزنی بود به اقرار بهشت‌. 


تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی ، همت کن 
و بگو ماهی ها ، حوضشان بی آب است‌. 

باد می رفت به سر وقت چنار. 
من به سر وقت خدا می رفتم‌. 


سهراب سپهری


نایت اسکین

[ پنج‌شنبه 18 اسفند 1390 ] [ 19:18 ] [ زهرا ]

[ 3 نظر ]