به من محبت کن !

کویر تشنه باران است

من تشنه خوبی

به من محبت کن !

که ابر رحمت اگر در کویر می بارید

به جای خار بیابان

بنفشه می روئید

و بوی پونه وحشی به دشت بر می خاست


چرا هراس ؟

چرا شک ؟

بیا

که من

- بی تو

درخت خشک کویرم که برگ و بارم نیست

امید بارش باران نو بهارم نیست


حمید مصدق[ دوشنبه 21 فروردین 1391 ] [ 00:40 ] [ زهرا ]

[ 9 نظر ]