هیچ کس! شبیه تو نیست…

همین چند روز پیش فکر می کردم!
می توانم عاشق کسی شبیه تو شوم!
از همین چند روز پیش…
هیچ کس!
شبیه تو نیست…


[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 13:18 ] [ زهرا ]

[ 13 نظر ]