روزهای خوب...

ای «روزهای خوب» که در راهید!

ای جاده های گمشده در مه !

ای روزهای سخت ادامه !

از پشت لحظه ها به در آیید !


قیصر امین پور[ یکشنبه 6 بهمن 1392 ] [ 03:20 ] [ زهرا ]

[ 7 نظر ]