X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

سهم من از تو چیست؟

میان یافتن و دریافتن فاصله ایست!!!!!!

گم کرده ام در میان واژه های دفترم
معنای مبهم من را!!!!!

 

هر چه می خوانم از تو است
هر چه می بینم از تو است
هر چه می گردم از تو است
از تو است.........

 

سهم تو از من تمام من است
و من در پی این سئوال مبهم که
سهم من از من چیست؟

 

و از آن هم بدتر

سهم من از تو چیست؟

[ چهارشنبه 24 فروردین 1390 ] [ 01:32 ] [ زهرا ]

[ 3 نظر ]