X
تبلیغات
رایتل

نقطه های خالی …

من نمیدانم

کدام نگاه.. 
کدام جاده.. 

کدام حرف.. کدام صدا.. 

کدام رفتار.. کدام نبودن..

کدام خواستن.. 
کدام بودن.. 

کدام واژه.. کدام نخواستن.. 

کدام دوستت دارم..

کدام… تو را از من گرفت… 

ولی! من میدانم! 

دلم تا همیشه در وسط ترین نقطه ی زندگیت جا مانده است…

جایی بین خواستن و نخواستن.. 

جایی بین بودن و نبودن

جایی بین رفتن و نرفتن.. 

جایی بین……. این نقطه های خالی …

[ شنبه 31 اردیبهشت 1390 ] [ 01:01 ] [ زهرا ]

[ 7 نظر ]