آلزایمر....

خدایا ...

به فیل من آلزایمر عنایت فرما !..

تا دیگر یاد "هندوستان" نکند...

[ شنبه 30 مهر 1390 ] [ 12:04 ] [ زهرا ]

[ 43 نظر ]