حسرت........

امشب که یادِ من نیستی

بگذار برایت ترانه ای بخوانم

از آدمکی برفی

که در حسرتت آب شد

و تـــو چشم هــــای خیسش را

به آستین پیراهنت دوختی.... !

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

[ جمعه 11 آذر 1390 ] [ 02:27 ] [ زهرا ]

[ 25 نظر ]