ای کاش عشق را زبانِ سخن بود...


آنکه می‌گوید دوستت می‌دارم
خنیاگرِ غمگینی‌ست
که آوازش را از دست داده است.

ای کاش عشق را
زبانِ سخن بود...

هزار کاکُلی شاد
در چشمانِ توست
هزار قناری خاموش
در گلوی من.

ای کاش عشق را
زبانِ سخن بود...
آنکه می‌گوید دوستت می‌دارم
دلِ اندُه‌گینِ شبی‌ست
که مهتابش را می‌جوید.

ای کاش عشق را
زبانِ سخن بود...

هزار آفتابِ خندان در خرامِ توست
هزار ستاره‌ی گریان
در تمنای من.

ای کاش عشق را
....زبانِ سخن بود


احمد شاملو

[ یکشنبه 11 دی 1390 ] [ 17:24 ] [ زهرا ]

[ 18 نظر ]